Päikky

Päikkyä käytetään myös informatiivisena välineenä ja siellä kannattaa vierailla säännöllisesti.

Huoltajilla on myös itsellään vastuu seurata hoitoaikamerkintöjään ja Päikkyyn liittyviä asioita.

Tarkistakaa, että sähköpostiosoitteenne on Päikyssä oikein.

Huoltaja saa aina sähköpostin Päikkyyn laitetuista viesteistä.

Muista merkitä lapsesi hoitoajat Päikkyyn!

Tuntien toteuman kertymä:

Suunniteltu poissaolo = 0 h (ei kerrytä toteumaa)

Poissa/sairas = Suunniteltu hoitoaika esim. 8.00-16.00 -> 8 h toteumaan

Poissa/sairas, jos hoitoaikaa ei ole merkitty Päikkyyn = sopimuksen maksimimäärä jaettuna 21 päivällä, esim. 150 h / 21 = 7 h 14 min toteumaan

Muistakaa suunnitella oikein tuntimäärän riittävyys, ettei sopimuksen maksimitunnit ylittyisi.

Työstä tai opiskelusta johtuvista syistä olevat muutokset voi tuoda kirjallisena päiväkodin henkilökunnalle, joka korjaa ne Päikkyyn.

​Huoltajien liittymän ohjevideot